Protecția datelor cu caracter personal

Economia digitală este pusă în mișcare de circulația datelor. Pe măsură ce tot mai multe date sunt colectate, stocate și transferate electronic, nu numai că apar noi tipuri de afaceri dar sunt identificate și noi riscuri și obligații, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Transformarea digitală impune consiliere generală pentru a preveni posibilele încălcări ale cadrului legal în acest domeniu ce pot aduce riscuri reputaționale sau amenzi uriașe.

Făcând parte dintr-o echipă multidisciplinară formată din specialiști din multiple arii complementare incluzând dreptul muncii, servicii financiare, reglementări, avocații noștri vin în întâmpinarea unor nevoi complexe de protecție a datelor cu caracter personal. Mai mult, ei lucrează împreună cu specialiști din alte arii de practică din cadrul EY, în special cu experți IT din cadrul departamentului de Asistență în Afaceri, pentru a oferi în mod complet și integrat consultanță privind aspecte digitale.

Serviciile noastre includ:

  • Investigații juridice tip “due diligence” și analiză de risc pentru a determina măsura în care este respectat cadrul legal în domeniu de către operatorii de date cu caracter personal sau de către terții prestatori de servicii
  • Structurarea, redactarea, revizuirea și actualizarea politicilor și procedurilor privind protecția datelor cu caracter personal
  • Asistență în procesul de numire a Ofițerului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (ex., identificarea poziției pe care o ocupă în cadrul organigramei, a sarcinilor care îi revin)
  • Organizarea de prezentări/cursuri cu privire la cadrul de reglementare în domeniu în beneficiul angajaților cheie pentru a crește conștientizarea și pentru a sublinia riscurile
  • Asistență pe parcursul investigațiilor care privesc respectarea cadrului de reglementare în domeniu
  • Oferirea de consultanță generală cu privire la respectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal

Contact

Aș vrea să discutăm despre: