Drept bancar și servicii financiare

Oferim consultanță celor care contractează împrumuturi, celor care oferă împrumuturi, investitorilor, consultanților financiari și entităților care oferă garanții cu privire la aspecte precum atragerea unei finanțări, finanțarea unui proiect, oferirea de acțiuni si obligațiuni, finanțări structurale și instrumente financiare derivate.

Serviciile noastre includ:

  • Redactarea și negocierea contractelor de împrumut și a pachetului de garanții (ex. ipoteci pe bunuri imobile, bunuri mobile, acțiuni, scrisori de garanție)
  • Consultanță și redactare de documente pentru instrumente financiare derivate, de tip „cash-pooling” și securitizări
  • Consultanță cu privire la cadrul de reglementare pentru instituții financiare
  • Emiterea de opinii legale pentru tranzacții financiare
  • Structurarea de tranzacții și consultanță cu privire la transferurile de portofolii de creanțe

Contact