Proiecte publice

Echipa noastră are o vastă experiență în ceea ce privește procedurile de achiziție publică precum și cu privire la proiectele de infrastructură. Oferim consultanță clienților noștri – societăți cu capital de stat sau privat – în legătură cu toate aspectele legate de procedurile de achiziție publică.

Serviciile noastre includ:

  • Achiziții publice, concesiuni, PPP și fonduri europene
  • Infrastructură, rețele de alimentare cu apă, canalizare și deșeuri
  • Finanțare de proiecte
  • Aspecte reglementate
  • Proceduri anterioare licitației, licitații, contracte, monitorizarea implementării proiectelor
  • Depunere de cereri privind accesarea de fonduri structurale și ajutor de stat sub formă de garanții
  • Scheme de ajutor de stat și investigații privind acordarea de ajutoare de stat

Contact